222

İdari Plan

GÖREVİ İDARİ GÖREVİ ÜNVANI ADI VE SOYADI
Dekan Dekan Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Dekan Yardımcıları Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Vedat Ziya Doğan
Bölüm Başkanları ve Yardımcıları Uçak Müh. Bölüm Başkanı Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd. Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Meteoroloji Müh. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd. Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd Y.Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Uzay Müh.Böl.Başkanı Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd. Y. Doç. Dr. Cuma YARIM
Fakülte Kurulu Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. A.Cihat BAYTAŞ
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Orhan ŞEN
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Fakülte Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Fakülte Kurulu Üyesi Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Fakülte Kurulu Üyesi Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Senatör Senatör Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU