222

Komisyonlar

FAKÜLTE KURULU

Dekan, Bölüm Başkanları, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent üye
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Orhan ŞEN
Prof.Dr. Cihat BAYTAŞ
Doç.Dr. Hüseyin Toros
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Fak.Sek. V. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Dekan, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Doç.Dr. Sevinç Asilhan
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Fak.Sek. V. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)


ÜNİVERSİTE SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

 

ÇAP VE YANDAL DANIŞMANLIĞI

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE - Uçak Müh.
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU - Meteoroloji Müh.
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM - Uzay Müh.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN - Uçak Müh.
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ - Meteoroloji Müh.
Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK - Uzay Müh.

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU - Uçak Müh.
Doç.Dr. Hüseyin TOROS - Meteoroloji Müh.
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN - Uzay Müh. 

 

 


L.ÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM

Atmosfer BilimleriProgramı
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU

Savunma Teknolojileri Programı
Doç.Dr. Onur TUNÇER
(Öğrenci Almıyor)

L.ÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTME KURULLARI


Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı
Y.Doç.Dr. Duygu Erdem (Koordinatör)
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM

Savunma Teknolojileri Programı
Doç.Dr. Onur TUNÇER (Eş-koordinatör)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN

 

Atmosfer BilimleriProgramı
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU (Koordinatör)
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Doç.Dr. Barış ÖNOL
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

 

 


 


STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Dekan, Bölüm Başkanları, Bölümlerden iki üye
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Koordinatör)
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Okşan ÇETİNER
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL

AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU

Bölüm Başkanları
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN (Başkan)
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

BURS KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)
Y.Doç.Dr. Bayram Çelik
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Reyhan TERLEMEZ

 

İNTİBAK KOMİSYONU

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Öğr.Gör.Dr.Bület TUTKUN
Öğr.Gör.Dr.Cemil KURTCEBE
Öğr.Gör.Dr.Deniz Demirhan BARI
Bilg.İşlt. Barış KAZAN


 


BİLGİSAYAR KOMİSYONU

Y.Doç.Dr. K.Bülent YÜCEİL (Başkan)
Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Uzm. Zeki ÇELİKBAŞ
Araş.Gör. Erdem AKAY
Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU
Bilg.Prog. Ayfer ŞAŞI ÇELİK

 


 


STAJ KOMİSYONU

Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Başkan)
Doç.Dr. Ali DENİZ
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Memur Selçuk TATAR


MUAYENE KOMİSYONU
Prof.Dr. Orhan ŞEN (Başkan)
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN


LABORATUVAR KOMİSYONU

Dekan,Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

HURDA KOMİSYONU

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Deniz Demirhan BARI
Bilg.İşlt. Dilek KAYIKÇI


ÖĞRENCİ KONSEYİ KOMİSYONU

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR - Uçak Müh.
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR - Uçak Müh.
Araş.Gör. Aslıhan VURUŞKAN - Uçak Müh.
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ - Meteoroloji Müh.
Y.Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ - Meteoroloji Müh.
Araş.Gör. Ayşegül Ceren MORAL - Met. Müh
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN - Uzay Müh.
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN - Uzay Müh.
Araş.Gör. Onur SON - Uzay Müh.
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN


ATÖLYE KOMİSYONU

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR (Başkan)
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM


KONUT TAHSİS KOMİSYONU

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Ali KODAL
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Doç.Dr.Sevinç SIRDAŞ

 

DERSLİK KOMİSYONU
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

 

AFET VE ACİL DURUM PLAN. VE YÖN. KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)
Y.Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ
Öğr.Gör.Dr. Ceyhan KAHYA
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA
İdare Amiri Metin YILMAZ

 

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Doç.Dr. Onur TUNÇER


FAKÜLTE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. İdil F. AYDIN
Öğr.Gör.Dr. Deniz D. BARI

SEM KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

SUNY TEMSİLCİSİProf.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

 

SPOR SORUMLUSU

Bilg.İşlt. İsmail Ezan KOÇ

UUBF YAYIN KURULU

Dekan, Fakülte Sekreteri
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA

 

YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Dekan Yardımcısı)
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek.V. Gülay BİRSEN

 

ABET KOMİSYONLARI

Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ (Başkan)
Prof.Dr. Metin orhan KAYA (Dekan)
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN (Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr.Sevinç SIRDAŞ (Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. N.L. Okşan ÇETİNER
Y.Doç.Dr.Barış ÇALDAĞ
Y.Doç.Dr.Cuma YARIM
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Memur Selçuk TATAR

 

SÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU

Bölüm Başkanları
Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

 


DERS İZLEME KOMİSYONLARI

AERODİNAMİK VE İTKİ

Prof.Dr. Ali KODAL
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Okşan ÇETİNER
Doç.Dr. Melike NİKBAY
Doç.Dr. Onur TUNÇER
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. K. Bülent YÜCEİL


TASARIM

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN

DİNAMİK VE KONTROL

Y.Doç.Dr. Turgut Berat KARYOT (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Elbrus CAFEROV
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM


YAPI VE MALZEME

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Doç.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Y.Doç.Dr Özge ÖZDEMİR
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU


GENEL DERSLER

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Öğr.Grv.Dr. Cemil KURTCEBE


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof.Dr. Ali KODAL (Başkan)
Y.Doç.Dr. Turgut Berat KARYOT
Doç.Dr. Onur TUNÇER
Arş.Grv.Dr. Elçin TAN
Memur Selçuk TATAR


ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ BÖLÜM TEMSİLCİLERİ

Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Müh. Murat ŞİMŞEK


ETİK KURULU

Prof.Dr.A.Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Kasım KOÇAK
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN
Prof.Dr.N.L.Okşan ÇETİNER-YILDIRIM
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Doç.Dr.Sevinç ASİLHAN

 

İTÜ KOMİSYONLARI

İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-Ar Merkezi Üyesi Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr. Hülya Cebeci
Dr. Murat Şimşek

 

İTÜ Ulusal ve Uluslararası Sıralama Değerlendirme Komisyonu
Doç.Dr.Gökhan İnalhan

 

İTÜ Senato Eğitim Komisyonu
Prof.Dr.Halit S. TÜRKMEN

 

İTÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Prof.Dr.Ahmet Duran Şahin

 

Trafik Komisyonu
Prof.Dr.Vedat Ziya Doğan

Kampüs Planlama Komisyonu
Öğr.Gör.Dr.Ceyhan Kahya

Uluslararası Konferansları Destekleme Komisyonu
Prof.Dr.Selahattin İncecik

Öğrenci Tasarım Projeleri Komisyonu
Prof.Dr.Metin Orhan Kaya

İTÜ AR-GE Strateji Geliştirme Komisyonu
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL

 

İNTİBAK KOMİSYONU
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Öğr.Gör.Dr.Bület TUTKUN
Öğr.Gör.Dr.Cemil KURTCEBE
Öğr.Gör.Dr.Deniz Demirhan BARI
Bilg.İşlt. Barış KAZAN