222

Komisyonlar

FAKÜLTE KURULU

Dekan, Bölüm Başkanları, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent üye
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. Cihat BAYTAŞ
Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)
 
 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNAÖRLÜĞÜ
 
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN - Uçak Müh.
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üy. Bayram ÇELİK - Uzay Müh.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU - Uçak Müh.
Doç.Dr. Hüseyin TOROS - Meteoroloji Müh.
Dr.Öğr.Üy. Demet BALKAN - Uzay Müh.


 LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

 Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı
Dr.Öğr.Üy. Duygu ERDEM

Atmosfer Bilimleri Programı
Prof.Dr. Kasım KOÇIAK

Savunma Teknolojileri Programı
Prof.Dr. Melike NİKBAY
(Öğrenci Almıyor)

LİSANÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTME KURULLARI 


Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı
Y.Doç.Dr. Duygu Erdem (Koordinatör)
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM

Savunma Teknolojileri Programı
Prof.Dr. Melike NİKBAY (Eş-koordinatör)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN

Atmosfer BilimleriProgramı
Prof.Dr.Kasım KOÇAK  (Koordinatör)
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN
Doç.Dr. Barış ÖNOL

 

 


 


STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Dekan, Bölüm Başkanları, Bölümlerden iki üye
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Koordinatör)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Okşan ÇETİNER
Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Dr.Öğr.Üy. Ahmet ÖZTOPAL

 AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU


Bölüm Başkanları
Prof.Dr.Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

 BURS KOMİSYONU

Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üy. Bayram Çelik
Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Reyhan TERLEMEZ


 İNTİBAK KOMİSYONU

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN
Dr.Öğr.Üy. Hülya CEBECİ
Öğr.Gör.Dr.Bülent TUTKUN
Öğr.Gör.Dr.Cemil KURTCEBE
Öğr.Gör.Dr.Deniz Demirhan BARI
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

BİLGİSAYAR KOMİSYONU

 


Dr.Öğr.Üy. K.Bülent YÜCEİL (Başkan)
Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Dr.Öğr.Üy. Bayram ÇELİK
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Araş.Gör. Erdem AKAY
Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU
Bilg.Prog. Ayfer ŞAŞI ÇELİK

 


 


STAJ KOMİSYONU

Uçak Mühendislği Bölüüm
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE (B. Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Hülya CEBECİ (Üye)

 Uzay Mühendisliği Bölümü
 Öğr.Gör.Dr. h.Barbaros SOYER (Başkan)
Araş.Gör.Dr. Z. Damla UCA (B. Yardımıcısı)
 Müh.Dr. Murat ŞİMŞEK (Üye)

Meteoroloji Mühendisliği
 Doç.Dr. Hüseyin TOROS (Başkan)
 Öğr.Gör.Dr. Deniz DEMİRHAN  (B. Yardımcısı)
 Araş.Gör.Dr. Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU (Üye)
MUAYENE KOMİSYONU
Prof.Dr. Orhan ŞEN (Başkan)
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN


LABORATUVAR KOMİSYONU

Dekan,Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Prof..Dr. Sevinç ASİLHAN
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

SAYIM VE HURDA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Araş.Gör. Mevlüt UZUN
 Bilg.İşlt. Dilek KAYIKÇI
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN


ÖĞRENCİ KONSEYİ KOMİSYONU
(2016-2018 DÖNEMİ)

Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN
Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Arş.Gör. Yavuzer KARAKUŞ
Araş.Gör. Nida DOĞAN
Araş.Gör. Bahtiyar EFE
Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU
Araş.Gör. Ferhat KARAKAŞ
 Araş.Gör. Farabi Ahmet TARHAN
Fak.Sek.Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN


ATÖLYE KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR (Başkan)
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Dr.Öğr.Üy.  Duygu ERDEM


KONUT TAHSİS KOMİSYONU

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof..Dr.Sevinç ASİLHAN

 

DERSLİK KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN  (Başkan)
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlt. Barış KAZAN

 

AFET VE ACİL DURUM PLAN. VE YÖN. KOMİSYONU

Prof..Dr. Sevinç ASİHAN  (Başkan)
Dr.Öğr.Üy.  Barış ÇALDAĞ
Öğr.Gör.Dr. Ceyhan KAHYA
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
İdare Amiri Metin YILMAZ

 

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN
Prof.Dr. Onur TUNÇER


FAKÜLTE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Başkan)
Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Dr.Öğr.Üy. Ayşe Gül GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üy. İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üy. Ramazan YENİÇERİ
Dr.Öğr.Üy. Deniz DEMİRHAN  BARI
Araş.Gör.Dr. Z. Damla UCA
Araş.Gör. Yavuzer KARAKUŞ (Araş.Gör. Birim Temsilcisi)
Araş.Gör. Deniz Hazel DİREN ÜSTÜN
Araş.Gör. Mevlüt UZUN
Araş.Gör. İKlim GENÇTÜRK AKAY
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA
Bilg.İşlet. ÖZlem BİLGİN 
Bilg.İşlet. Rengin İÇGİL
Memur Filiz SAYLIK

SEM KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

SUNY TEMSİLCİSİProf.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

 

SPOR SORUMLUSU
Bilg.İşlt. İsmail Ezan KOÇ


UUBF YAYIN KURULU

Dekan, Fakülte Sekreteri
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Fak.Sek.Gülay BİRSEN
Bilg.İşlet. Sündüs KAYA

 

YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Dekan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZDEMİR
Fak.Sek.Gülay BİRSEN

 
HİBE MALZEME VE MATERYAL DEG. kOMİSYONU

 Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
 Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
 Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
 Doç.Dr. Onur TUNÇER
 Fak.Sek. Gülay BİRSEN

ABET KOMİSYONLARI

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. N.L. Okşan ÇETİNER YILDIRIM
Dr.Öğr.Üy. Barış ÇALDAĞ
Dr.Öğr.Üy.  Cuma YARIM
Dr.Öğr.Üy. Demet BALKAN
Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZDEMİR
Bilg. İşlet. Elif VELİ

 

SÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU

Bölüm Başkanları
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

 


MÜFREDAT KOMİTESİ

Uçak Müh. ve Uzay Müh. Bölümleri Müfredat Komitesi

 Bölüm Başkanları ve Ders İzleme Komisyonu Başkanları
 Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
 Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
 Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
 Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
 Dr. Öğr.Üy. T. Berat KARYOT
 Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR


Meteoroloji Mühendisliği Bölümü  Müfredat Komitesi

 Bölüm Başkan ve Başkan Yardımcıları
 Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
 Doç.Dr. Hüseyin TOROS
 Doç.Dr. Barış ÇALDAĞDERS İZLEME KOMİSYONLARI

UÇAK MÜH. VE UZAY MÜH BÖLÜMLERİ

AERODİNAMİK VE İTKİ

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN (Başkan)
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr. Okşan ÇETİNER YILDIRIM
Doç.Dr. Onur TUNÇER
Dr.Öğr.Üy. Ayşe Gül GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üy. Bayram ÇELİK
 Dr.Öğr.Üy. Duygu ERDEM
 Dr.Öğr.Üy. K. Bülent YÜCEİL
 Öğr.Gör.Dr. Bülent TUTKUN
Öğr.Gör.Dr. İdil FENERCİOĞLU


TASARIM

Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR (Başkan)
 Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN
 Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
 Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
 Prof.Dr. Gökhan İNALHAN
Dr.Gör.Üy. Özge ÖZDEMİR


DİNAMİK VE KONTROL

Öğr.Gör. Dr. Turgut Berat KARYOT (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Elbrus CAFEROV
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Dr.Gör.Üy. HayRİ ACAR
 Dr.Öğr.Üy. Cuma YARIM
 Dr.Öğr.Üy. Emre KOYUNCU
  Dr.Öğr.Üy. İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üy. Nazım kemal ÜRE


YAPI VE MALZEME

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU  (Başkan)
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Doç.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üy. Demet K BALKAN
Dr. Öğr.Üy. Hülya CEBECİ


GENEL DERSLER

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Ali KODAL
 Prof.Dr. A. RÜstem ASLAN
Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
 Dr.Öğr.Üy. Demet K. BALKAN
 Öğr.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE
Öğr.Gör.Dr. H. Barbaros SOYER


METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 Tüm Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
 Prof.Dr. H. Sema TOPÇU
 Prof.Dr. Kasım KOÇAK
 Prof.Dr. Levnet ŞAYLAN
 Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU
 Prof.Dr. Orhan ŞEN
 Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ
  Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
 Prof.Dr. Yurdanur S. ÜTANL
 Doç.Dr. Ali DENİZ
 Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
 Doç.Dr. Barış ÖNOL
 Dr.Öğr.Üy. Barış ÇALDAĞ
 Dr.Öğr.Üy. Ceyhan KAHYA
Öğr.Gör.Dr. Elçin TAN
 Öğr.Gör..Dr. Filiz T. KATIRCIOĞLUÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Öğr.Gör.Dr. H. Barbaros SOYER
Öğr.Gör.Dr. Filiz T.KATRICIOĞLU
Memur Selçuk TATAR


ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ BÖLÜM TEMSİLCİLERİ

Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Müh. Murat ŞİMŞEK


ETİK KURULU

Prof.Dr.A.Cihat BAYTAŞ (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Dis. Soruşturması Kom.)
 Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU  (Dis. Soruşturması Kom.)
 Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Dis. Soruşturması Kom.)
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr.Kasım KOÇAK
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr.N.L.Okşan ÇETİNER-YILDIRIM
Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN

 
YAYIN TEŞVİK KOMİSYONU

 Bölüm Başkanı ve en yüksek Puanli 2 öğretim üyesi


RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 Prof.Dr. MEtin Orhan KAYA (İşveren Vekil)
Fak.SEk. Gülay birsen (ÇaLIŞAN Temsilcis)
 Metin YILMAZ (İdair Amir-Arama Kurtarma)
 Murat TARHAN (Arama-Kurtarma-Tahliye)
 İsmail Ezan KOÇ (Yangınla Mücadele)
 Müslüm ÇAKIR (Yangınla Mücadele)
 Dr.Öğr.Üy.  Cuma YARIM (İlkyardım)
 Araş.Gör. Deniz Hazel DİREN
 Araş.Gör. Yavuzer KARAKUŞ
 Araş.Gör. Hasan TABANLI
 Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
 Şef Dilek SEYREK (İlkyardım)


DERS KATALOG FORMU DÜZENLEME KOMİSYONU

 Prof.Dr. Sevniç ASİLHAN
 Dr.Öğr.Üy. Hülya CEBECİ
 Dr.Öğr.Üy. İsmail BAYEZİT
 Öğr.Gör.Dr. Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU
 Bilg. İşlet. Özlem BİLGİN
 Bilg. İşlt. Rengin İÇGİL

KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU

 Prof.Dr Metin Orhan KAYA (Dekan)
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN (Dekan Yardımcısı)
 Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN (Dekan Yardımcısı)
 Prof.Dr. Cengiz HACIZADE (Uçak Müh. Böl. Bşk.)
 Dr. Öğr.Üy. Hayri ACAR (Uçak Müh. Böl. Bşk. Yrd.)
 Dr.Öğr.Üy. Özge ÖZDEMİR (Uçak Müh. Böl.  Koord.)
 Dr.Öğr.Üy. Ramazan YENİÇERİ (Uçak Müh. Böl. Öğr. Tekn.)
 Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Meteoroloji Müh. Böl. Bşk.)
 Doç.Dr. Hüseyin TOROS (Met. Müh. Böl. Bşk. Yrd.)
 Dr.Öğr.Üy. Barış ÇALDAĞ (Met. Müh. Böl. Bşk. Yard. & Böl. Koord.)
 Dr.Öğr.Üy. Ceyhan KAHYA (Met. Müh. Böl. Öğr. Üyesi)
 Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Uzay Müh.l Böl. Bşk.)
 Dr.Ör.Üy. Cuma YARIM (Uzay Müh. Böl. Bşk. Yrd.)
 Dr.Öğr.Üy. Demet BALKAN (Uzay Müh. Böl. Koord.)
 Dr. Öğr.Üy. Ayşe Gül GÜNGÖR (Uzay Müh. Böl. Öğr. Üyesi)
 Gülay BİRSEN (Fakülte Sekreteri)
 Bilg.İşlet. Elif VELİ (Fakülte Kalite Temsilcisi)
 Bilg. İşlet. Selcen URAY (Kalite Dökümantasyon Sorumlusu)


UUBF ÖĞRENCİLERİ KULÜP VE TAKIMLARI KOMİSYONU

Prof.Dr. Sevin ASİLHAN
Prof.dr. Melike NİKBAY
 Dr.Öğr.Üy. Deniz DEMİRHAN
 Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Fak.Sek. Gülay BİRSEN
 tEKN. Uğur YÖRÜK


İTÜ KOMİSYONLARI

İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-Ar Merkezi Üyesi Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üy. Hülya CESECİ
Müh.Dr. Murat ŞİMŞEK

 

İTÜ Ulusal ve Uluslararası Sıralama Değerlendirme Komisyonu
Doç.Dr.Gökhan İNALHAN

 

İTÜ Senato Eğitim Komisyonu
Prof.Dr.Yurdanur S: ÜNAL

 

İTÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Prof.Dr.Ahmet Duran ŞAHİN

 

Trafik Komisyonu
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN

Kampüs Planlama Komisyonu
Dr.Öğr.Üy. .Ceyhan KAHYA

Uluslararası Konferansları Destekleme Komisyonu
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU

Öğrenci Tasarım Projeleri Komisyonu
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA

İTÜ AR-GE Strateji Geliştirme Komisyonu
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL

 

 Ö. Üyesi Performans Değerlendirme ve Destek Sistemi Kurulması Komisyonu
 Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ

 

Geçici Akademik Teşvik Komisyonu
 Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL

 

 Standart Sınıf Tanımlama Komisyonu
 Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ

 

 Üniversite-Sanayi İşbirliği ARGE Projesi Değerlendirme Komisyonu
 Prof.Dr. Gökhan İNALHAN

 

 İTÜ Kamu Konutları Esasları'nın Güncelletirilmesi Komisoynu
 Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL


FAKÜLTE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ (Başkan)
Dr.Öğr.Üy. Ayşe Gül GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üy. İsmail BAYEZİT
Dr.Öğr.Üy. Ceyhan KAHYA
Dr.Öğr.Üy. Deniz DEMİRHAN BARI
Araş.Gör. Z. Damla UCA AVCI
Araş.Gör. Yavuzer KARAKUŞ
Araş.Gör. Deniz Hazel DİREN ÜSTÜN
Araş.Gör. Mevlüt UZUN
 Araş.Gör. İklim GENÇTÜRK AKAY
 Öğr.Gör. Zekile ÇELİKBAŞ
 Fak.Sek. Gülay BİRSEN
Bilg. İşlet. Sündüs KAYA